Ốp Trong TGVI’S cho iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max

250,000 

Mô tả

𝗧𝗚𝗩𝗜’𝗦
📱 𝑶̂́𝑷 𝑳𝑼̛𝑵𝑮 𝑻𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑺𝑼𝑶̂́𝑻 ốp như ko ốp 🥺
 𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝟭𝟮 / 𝟭𝟮 𝗣𝗿𝗼 • 𝟭𝟮 𝗣𝗿𝗼 𝗠𝗮𝘅