Ốp lưng trong suốt cho iPhone chính hãng Benks

180,000 

Mô tả

Ốp lưng kính trong suốt 99,99%
#BENKS 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐥𝐞𝐚𝐫

iP X/XS • XS Max • 11 • 11 Pro Max