Ốp Lưng N.Y cho iphone X/Xs Max, 11 Pro Max

200,000  150,000 

Mô tả

Nếu bạn là fan 𝗠.𝗟.𝗕 thì đừng bỏ qua post này ☺️
Ốp lưng vải thêu 𝗡.𝗬 nổi bật

dành cho #𝗶𝗣𝗵𝗼𝗻𝗲 𝗫|𝗫𝗦 • 𝗫𝗦 𝗠𝗮𝘅 • 𝟭𝟭 𝗣𝗿𝗼 𝗠𝗮𝘅