Đé Tản Nhiệt Laptop Đèn Led Bamba B8

490,000 

Danh mục: , Brand:
Mô tả

Quạt làm mát laptop BAMBA B1 (2 quạt) 185,000
Quạt làm mát laptop BAMBA B2 (5 quạt) 210,000
Quạt làm mát laptop BAMBA B3 225,000
Quạt làm mát laptop BAMBA B4 (6 quạt) 299,000
Quạt làm mát laptop BAMBA B5 (5 quạt ) 345,000
Quạt làm mát laptop BAMBA B6 (5 quạt) 365,000
Quạt làm mát laptop BAMBA B7 (5 quạt ) 365,000
Quạt làm mát laptop BAMBA B8 (6 quạt ) Led RGB 490,000
Quạt làm mát laptop BAMBA B9 (2 quạt) Led RGB 490,000